marts 19, 2020

Vis mest populære produkter

Der er mange måder at lave mersalg på. Ét er at vise de mest populære produkter i din webshop. Men har du mange produkter i shoppen, er det ikke altid det mest relevante. Så kan det være, du skal vise de mest populære produkter i en given kategori.

Forestil dig, at du har 1000 produkter i 10 forskellige kategorier. Det kan være du sælger dyreprodukter og heriblandt hundetilbehør. Så hvis en bruger har en sød labrador og lægger en pose godbidder i kurven, så er det ikke så relevant at du viser brugeren et hamsterhjul og saltsten til undulater. Derfor vil det være mere relevant at vise de mest populære produkter i kategorien hundetilbehør. Derfor har vi lavet en funktion, som hedder getPopularProducts() som kan medtage tre parametre. Det er antal produkter, antal dage der skal afgrænses til, udeluk produkt.

Så hvis du skriver kategori->getPopularProducts(10,180,4455) så svarer det til:

Hent de 10 mest populære produkter i denne kategori baseret på de sidste 180 dage, men ikke produktet med ID 4455.

På samme måde kan du hente dem på hele webshoppen i stedet.

Skal du have det implementeret, så skal du have fat i en designpartner, men for at gøre det så billigt for dig, har vi lavet kode, som din designpartner mere eller mindre kan copy paste.

Her finder du eksempelkode tiltænkt mersalgs-siden also.html

<{assign var="tempcat" value=$product->getMainCategory()}>
<{if $tempcat}>
    <p>Andre populære produkter i samme kategori</p>
    <{assign var="popular" value=$tempcat->getPopularProducts(10,100,$product->getProductId())}>
                   
    <{if $popular}>
        <{section name="i" loop=$popular}>
            // Her inkluder du din kode, der viser produkterne
        <{/section}>
    <{/if}>
<{/if}>

Denne kode tager hovedkategorien på det produkt, der er lagt i kurven. Så tager det de 10 mest populære produkter fra denne kategori og viser. Er ét af produkterne dét, der er lagt i kurven, bliver det ikke medtaget. Popularitetsperioden er indenfor de sidste 100 dage. Du kan nemt få din udvikler til at skrue på de tal, så du enten har 200 dage eller 20 produkter.

Andre måder at anvende det på

Du kan også lave en løsning, hvor du henter alle kategorier, som produktet ligger i. Looper dem igennem og viser alle populære produkter i hver kategori.

Du kan også hente 200 populære produkter i hele webshoppen og i stedet for at vise dem alle, så kun vise de produkter, der er af samme brand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.