Sådan laver du en “brand-væg”

Mange shops vil gerne vise, hvilke mærker, de forhandler ved at vise brandet med et link til landingssiden med dette mærke. Da brands bør ligge i en landingsside (hvor leverandør = brand), så kan man ikke bruge metoden med at loope en underkategori. Så vi ska:

1. Lave de leverandører vi ønsker (under produkter)

2. Lave en landingsside til hver leverandør.

3. Tilknytte et foto med logo til hver landingsside

Trick et er så at i landingssiden skriver man f.eks. “brandwall” i tag.

Lav en brandwall på ShoporamaNu er resten piece of cake.

<{assign var="landingpages" value=$webshop->getLandingPagesByTags('brandwall')}>
		  <{if $landingpages}>
		  		<{section name="i" loop=$landingpages}>
		  			  <a href="<{$landingpages[i]->getUrl()|escape}>" title="<{$landingpages[i]->getName()|escape}>">
					  <{assign var="images" value=$landingpages[i]->getImages()}>
					  <{if $images}>
					  		<{section name="j" loop=$images start=0 max=1}>
					  			<img src="<{$images[j]->getSrc(245,85,'box')}>">
					  		<{/section}>
					  <{/if}>
					  </a>
		  		<{/section}>
		  	<{/if}>

Argh... koden er ikke så pænt outputtet... men du forstår helt sikkert indholdet ;-)

One thought on “Sådan laver du en “brand-væg””

 1. Jeg har valgt at bruge fit, ændre width og height samt anvendt en CSS class, så jeg lettere kan style KUN disse billeder:


  getLandingPagesByTags('brandwall')}>

  <a href="getUrl()|escape}>" title="getName()|escape}>">
  getImages()}>

  <img class="brandwall" src="getSrc(250,160,'fit')}>">


  Og i din custom.css tilføjer du så bare (Under firmanavn > Eget stylesheet/JavaScript)

  img.brandwall {
  padding: 0px 0px 5px 0px;
  }

  God weekend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *